๐๒๑๓๕ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา

ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญ
ตอนที่ 2 หลักการสำคัญและคุณค่าของการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา
ตอนที่ 4 บทบาทของครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37