๕๕๒๑๔ การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (1)
ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (2)
ตอนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (3)
ตอนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (4)
ตอนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (5)


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37