๕๕๒๑๕ จริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ตอนที่ 1 ผู้บริหารกับคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนที่ 2 ผู้บริหารกับจริยธรรม
ตอนที่ 3 คุณลักษณะความเป็นนักบริหารที่ดี (1)
ตอนที่ 4 คุณลักษณะความเป็นนักบริหารที่ดี (2)

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37