๕๘๑๐๖ ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร

เรียนรู้เกียวกับการใช้ภาษาจีนเพื่อการสนทนา เช่น การทักทาย การแสดงความรู้สึก การซื้อขาย การสนทนาเจรจาต่อรอง โดยในเนื้อหาผู้เรียนจะได้เรียนรู้ คำศัพท์ บทสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงหลักการใช้ภาษาจีนเบื้องต้น และเกร็ดวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความรู้เพิ่มเติมประกอบกับการใช้ภาษาจีนให้เหมาะสมกับกาละเทศะ และเพิ่มความเข้าใจในพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการสื่อสารของชาวจีน


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37