๐๐๒๒๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตอนที่ 1 หลักการและแนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 2 การรู้จักและการคัดกรองนักเรียน
ตอนที่ 3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ตอนที่ 4 การป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ และการให้คำปรึกษา
ตอนที่ 5 การส่งต่อนักเรียน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37