๕๕๒๑๓ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารโครงการ

ตอนที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic implementation)
ตอนที่ 3 เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 4 การบริหารโครงการ
ตอนที่ 5 การเขียนโครงการ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37