๕๕๒๐๗ กฎหมายมหาชน

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ตอนที่ 2 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 3 กฎหมายปกครอง
ตอนที่ 4 บริการสาธารณะ


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37