๐๐๑๐๗ การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ตอนที่ 2 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37