๐๐๑๐๒ การบริหารหลักสูตร

ตอนที่ 1 แนวคิดในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ตอนที่ 3 การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ตอนที่ 4 การดำเนินการนำหลักสูตรระดับสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียนแนวคิด
ตอนที่ 5 การกำกับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37