๐๐๑๐๕ การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับ การเรียนการสอน

ตอนที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุคใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การออกแบบหน่วยการเรียนบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37