๕๕๑๑๙ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตอนที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37