๐๒๓๐๒ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ตอนที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตอนที่ 2 ขั้นตอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความสำเร็จ
ตอนที่ 4 การจัดการเรียนการสอนจิตสาธารณะ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37