๕๕๒๐๒ เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี

ตอนที่ 1 ทีมงาน : ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร
ตอนที่ 2 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
ตอนที่ 3 กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
ตอนที่ 4 การสร้างความผูกพันกับทีมงาน
ตอนที่ 5 ภาวะผู้นำกับทีมงาน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37