๕๕๒๐๙ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ตอนที่ 1 หน่วยการเบิกเงิน
ตอนที่ 2 หน่วยการจ่ายเงิน
ตอนที่ 3 หน่วยการยืมเงิน
ตอนที่ 4 หน่วยการรับเงืน 
ตอนที่ 5 หน่วยการเก็บรักษาเงืน 
ตอนที่ 6 หน่วยการนำเงินส่งคลัง
ตอนที่ 7 หน่วยการกันเงิน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37