๕๕๑๒๔ แนะแนว

ตอนที่ 1 ผู้แม่นยำในศาสตร์ : หลักการแนะแนว (Principle Guidance)
ตอนที่ 2 ผู้สามารถให้บริการแนะแนว : การจัดบริการแนะแนว (Guidance Service)
ตอนที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมแนะแนว : การจัดกิจกรรมแนะแนว (Activities Guidance)
ตอนที่ 4 ผู้นำทางการปรึกษา : การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling)
ตอนที่ 5 ผู้แก้ปัญหารายกรณี : การศึกษารายกรณี (Case Study)

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37