๐๐๒๒๒ บรรณารักษ์: การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตอนที่ 2 ห้องสมุดโรงเรียน
ตอนที่ 3 ห้องสมุดโรงเรียน
ตอนที่ 4 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ตอนที่ 5 การบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37