๐๒๑๓๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

ตอนที่ 1 แนวคิด และความเป็นมาและความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
ตอนที่ 2 สมรรถนะประจำสายงานและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานสำหรับครู
ตอนที่ 3 สมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับครู
ตอนที่ 4 การประเมินสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู
ตอนที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มาตรฐานสากล

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37