๕๕๓๐๔ การปกครองชั้นเรียนทางบวกและสันติวิธี

ตอนที่ 1 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
ตอนที่ 2 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ตอนที่ 3 แนวคิด หลักการ และเทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยความเสมอภาค
ตอนที่ 4 การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน
ตอนที่ 5 สันติศึกษาเพื่อจัดการความขัดแย้งในโรงเรียน


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37