๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐาน
ตอนที่ 2 แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ 3 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 4 ผลงานวิชาการประเภทงานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ และตำรา
ตอนที่ 5 รายงานการวิจัย

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37