๕๘๓๐๓ การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ความเป็นมาของ Smart Classroom แสดงความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ Smart Classroom องค์ประกอบ Smart Classroom ได้แก่ Hardware Software Peopleware และ Networking ลักษณะห้อง Smart Classroom การออกแบบห้อง Smart Classroom และแบบจำลองห้องเรียนอัจฉริยะ (Models of Smart Classroom)


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37