๐๒๑๓๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

ตอนที่ 1 การคิดและการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ทักษะการคิด
ตอนที่ 3 กระบวนการคิด
ตอนที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37