๕๕๒๐๔ การบริหารงานบุคคล

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ตอนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 4 การสรรหาบุคลากร (recruitment)
ตอนที่ 5 การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37