๕๕๒๑๒ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
ตอนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
ตอนที่ 4 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)
ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37