๕๕๒๑๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
ตอนที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37