๕๘๑๐๓ การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วิชาหน้าที่พลเมือง กับการพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย สื่อและแหล่งการเรียนรู้สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37