๐๒๒๐๒ การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะสำหรับศึกษานิเทศก์
ตอนที่ 2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะสำหรับศึกษานิเทศก์
ตอนที่ 4 สมรรถนะกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพนิเทศการศึกษา


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37