๕๕๑๒๕ บรรณารักษ์

ตอนที่ 1 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
ตอนที่ 2 การสืบค้นสารสนเทศจากโปรแกรมค้นหา (Search engine) 
ตอนที่ 3 การประเมินสารสนเทศ
ตอนที่ 4 ความร่วมมือในชุมชนออนไลน์
ตอนที่ 5 จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37