๕๕๒๐๕ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน

ตอนที่ 1 งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
ตอนที่ 2 การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
ตอนที่ 3 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ตอนที่ 4 คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม
ตอนที่ 5 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37