๕๕๒๐๘ การบริหารงานพัสดุ

ตอนที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตอนที่ 2 การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
ตอนที่ 3 การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)
ตอนที่ 4 การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
ตอนที่ 5 การตรวจสอบพัสดุประจำปี


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37