๕๕๒๐๖ การพัฒนาการคิดขั้นสูง

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37