๐๐๒๐๒ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37