๐๒๑๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตอนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยบูรณาการ
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการอ่านคิดเขียน
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37