๕๕๑๐๒ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการนำหลักสูตรไปใช้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 5 การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37