๐๐๒๐๕ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ตอนที่ 1 หลักสูตรน่ารู้
ตอนที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4 แนวการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผล

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37