๐๒๑๑๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37