๐๐๒๐๘ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การสอนภูมิศาสตร์

ตอนที่ 1 แนวคิดเชิงภูมิศาสตร์เพื่อการสอนสังคมศึกษา
ตอนที่ 2 จะเรียนรู้ภูมิศาสตร์ได้อย่างไร หากไม่ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ตอนที่ 3 สอนภูมิศาสตร์อย่างไรให้สนุก

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37