๐๐๒๐๗ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ตอนที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 การนำมาตรการเรียนรู้สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 4 คำถามกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37