๐๐๒๑๒ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 พื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ตอนที่ 2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 3 การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37