๐๐๒๑๑ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน
ตอนที่ 2 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 3 การวัดและประเมินผลสุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 4 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37