๐๒๑๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 2 การออกแบบหน่วยเรียนรู้
ตอนที่ 3 รูปแบบและวิธีการสอน
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนการสอน
ตอนที่ 5 การออกแบบสื่อการสอน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37