๐๒๑๒๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
ตอนที่ 4 การจัดการเรียนรู้สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 5 การจัดการเรียนรู้สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37