๐๐๒๐๙ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์

ตอนที่ 1 คุณค่าของประวัติศาสตร์
ตอนที่ 2 โครงงานประวัติศาสตร์
ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดในวิชาประวัติศาสตร์
ตอนที่ 4 สอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้ได้ผล
ตอนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37