๐๒๑๑๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป์ (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแนวคิด
ตอนที่ 2 ธรรมชาติของวิชานาฏศิลป์
ตอนที่ 3 การพัฒนาจิตสาธารณะ
ตอนที่ 4 เครื่องมือและวิธีการในการวัดและประเมินผลวิชานาฏศิลป์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37