๐๐๒๑๕ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: นาฏศิลป์

ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์
ตอนที่ 2 ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
ตอนที่ 3 องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
ตอนที่ 4 นาฏยศัพท์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37