๐๐๒๑๔ หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ 2551
ตอนที่ 2 อภิธานศัพท์
ตอนที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37