๐๐๒๑๓ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับดนตรีศึกษา
ตอนที่ 2 หลักการเรียนรู้ดนตรี
ตอนที่ 3 ดนตรีและเครื่องดนตรี
ตอนที่ 4 เพลงและการขับร้อง
ตอนที่ 5 การฟังเพลงเพื่อวิเคราะห์บทเพลง

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37