๕๕๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ตอนที่ 4 แผนการเรียนรู้และสื่อสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 5 การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37