๕๕๑๒๑ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
ตอนที่ 2 สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปศึกษาและดนตรีศึกษา 
ตอนที่ 3 การวัดและประเมินผลทางดนตรีศึกษา

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37