๐๐๒๑๗ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : การพัฒนาความสามารถทางภาษา (Language Proficiency)

ตอนที่ 1 “Vocabulary”
ตอนที่ 2 “Grammar & Structure”
ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ตอนที่ 5 การพัฒนาทักษะการเขียน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37