๐๒๑๒๖ การศึกษาปฐมวัย

ตอนที่ 1 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)
ตอนที่ 2 ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 การพัฒนาจิตสาธารณะ
ตอนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 5 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37